RGIC IFN

GRUPUL ROMÂN PENTRU INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚA IFN (RGIC) S.A.

S.C. Grupul Român pentru Investiții și Consultanță IFN (RGIC) SA este organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completarile ulterioare, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5217/2001, având cod unic de identificare RO13911429, fiind luată în evidenţă şi înscrisa în Registrul General, ţinut la Banca Naţională a României, sub numărul RG-PJR-41-110109/07.05.2007. 

Obiectul principal de activitate este leasing financiar - Cod CAEN 6491