RGIC Consultanţă, Management şi Asistenţă Tehnică

RGIC Consultanță, Management și Asistență Tehnică SRL, membră a Grupului Român pentru Investiții și Consultanță (RGIC), oferă servicii integrate inovative de consultanță asigurând soluții profesionale pentru elaborarea, implementarea și supervizarea proiectelor de investiţii în cadrul fondurilor europene, în special PNDR și al Programelor Structurale derulate în perioada 2014-2020. RGIC, companie specializata în servicii de consultanță având ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui pachet de servicii integrat inovativ, asigură soluții profesionale optime la elaborarea, implementarea și supervizarea proiectelor aferente fondurilor europene, prin aportul unui grup de specialiști cu experiență relevantă în finanțări europene. Gama de servicii RGIC CMAT acoperă o arie largă de domenii:
- studii de fezabilitate și proiectare tehnică de specialitate;
- consultanță privind implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene;
- întocmirea de analize economico-financiară a proiectelor de investiții ;
- consultanță și asistență tehnică la nivelul fermelor, consultanță privind tratamentul solului si protejarea culturilor, silozuri si spații de depozitare; surse alternative de energie (biogaz, eoliană, solară); managementul apei;
- managementul fermei (supervizarea producției, analize de costuri, buget, asistență financiară);
- programe de formare profesională specializată.
- programe de cooperare la nivel local, regional, național și internațional.
- alte servicii specializate de consultanță și adaptate nevoilor personalizate ale fiecărui client.