SERVICII DE EDITARE

Editează publicații periodice din domeniul agriculturii, mediului și financiar bancar.
Editează volume, broșuri, rapoarte de specialitate din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.