SERVICII DE PROIECTARE

• proiectare structurală pentru construcții  industriale și agricole; 
• consultanță tehnică de specialitate privind conceperea, proiectarea, execuția sau modificarea de construcții industriale, agricole și speciale;