PROGRAMUL PRIST

PRIST - Program Integrat Strategic de Turism în România - inițiat și susținut de către Grupul Român pentru Investiții și Consultanță prin realizarea de proiecte pentru pensiuni agroturistice cu modul integrat la nivel național. 


Pensiunea agroturistică, ca structură de primire turistică cu funcţiune de cazare, prezintă o serie de  caracteristici: 

* are capacitate de cazare de până la 8 camere; 

* funcţionează în clădiri care respectă stilul arhitectural regional, zonal sau local, după caz; 

* este amplasată într-un mediu înconjurător caracterizat prin conservarea resurselor turistice naturale; 

* asigură servicii de cazare şi condiţii de pregătire şi servire a mesei în spaţii special amenajate; 

* masa este preparată din produse şi materii prime provenite preponderent din gospodăria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local; 

* oferă turiştilor posibilitatea de a lua parte la activităţile legate de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, la activităţile meşteşugăreşti şi în general la obiceiurile şi viaţa tradiţională specifică locului/ zonei; 

* terenul pe care este amplasată are o suprafaţă de minim 1000 mp, exclusiv spaţii verzi şi spaţii de parcare. 


Realizarea de proiecte pentru astfel de pensiuni  prezintă o serie de avantaje: valorifică spaţiile agricole, resursele naturale, patrimoniul cultural, tradiţiile săteşti, produsele agricole, realizează schimburi între veniturile urbane şi cele rurale, creează direct şi indirect locuri de muncă, îmbunătăţeşte infrastructura.