SERVICII DE CONSILIERE ŞI MEDIERE PE PIAŢA MUNCII

Furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;
Medierea electronică prin intermediul tehnicii de calcul;
Preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența și cu interesele acestora;
Evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
Instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, întocmirea unui CV); 
Informarea privind piața muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea și autoevaluarea.