SERVICII DE MANAGEMENT

• management de proiect (planificarea, organizarea și gestionarea sarcinilor și resurselor - oamenii, echipamentele, materialele și banii - în atingerea obiectivului/obiectivelor);
• managementul fermei (supervizarea producției, consultanță și asistență, analize de costuri, buget, asistență financiară);
• managementul apei;