Incubatorul de Afaceri şi Dezvoltare Tehnologică (BTDI)

BTDI este o instituție de interes public fãrã personalitate juridicã, un organism de specialitate constituit prin asociere în participatiune, condus de un Consiliu de Administrație, format din reprezentanți ai asociaților, care desemneazã conducerea executivã.

BTDI exercitã urmãtoarele functii:
- de incubare a afacerilor prin stabilirea de conexiuni între firmele române și strãine și acordarea de asistență tehnicã, financiarã, managerialã și juridicã; 
- de dezvoltare tehnologicã, prin care se sprijinã, în conformitate cu HG 406/2003, activitatea IMM-urilor, a centrelor de cercetare și a altor organizații incubate;
- de proprietate intelectualã, prin care se asigurã, în conformitate cu legislația în domeniu, protectia proprietãții intelecuale și respectarea drepturilor de autor;
- de transfer tehnologic, în domeniile: agriculturã, horticulturã, vini-viticulturã, zoothenie, procesare și activitãți conexe;
- de relații cu mediul economic, pe plan intern și extern, în domeniul sãu de activitate; - de formare profesionalã, perfecționare și specializare;
Firmele strãine interesate de serviciile Incubatorului de afaceri beneficiazã de o serie de pachete și servicii de asistențã, promovare și consultanțã.