SERVICII DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ

• prestații de servicii, diagnoză, propuneri de renovare, achiziționare de tehnici și echipamente noi, formarea personalului, punerea în exploatare etc. 
• monitorizare post implementare;