ANALIZE ŞI STUDII DE PIAŢĂ

La solicitarea partenerilor și potențialilor clienți elaborează analize și studii de piață (încadrarea studiului, colectarea informațiilor, analiza informațiilor, redactarea raportului studiului);